Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Dywity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Szczegóły informacji

Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum Dywit”.

Informacja ogłoszona dnia 2023-02-17 11:26:20 przez Mirosław Gordon, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Dywity, dnia   17.02.2023 r.
Wójt Gminy Dywity
ul. Olsztyńska 32
11-001 Dywity
 
 
OBWIESZCZENIE
 
o przystąpieniu do opracowania projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum Dywit”
 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 29, art. 39 ust. 1, art. 46 ust. 1  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do opracowania projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania  „Centrum Dywit” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w wyniku podjęcia przez Radę Gminy Dywity Uchwały XL/384/ 22 z dnia 30 września 2022 r.
Wnioski do planu miejscowego mogą być składane w terminie do dnia 13 marca  2023 r. listownie na adres Urzędu Gminy Dywity,  ul. Olsztyńska 32, 11-001 Dywity lub osobiście w formie papierowej w godzinach pracy Urzędu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w  tym w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres: lub systemu teleinformatycznego ePUAP.
Wnoszący wniosek podaje swoje imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby, a także oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy.
 
 
Wójt Gminy
(-) Daniel Zadworny

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dywity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-02-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Stachowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-02-17 11:25:15
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mirosław Gordon
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-02-17 11:26:20
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mirosław Gordon
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-02-17 11:37:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
263 raz(y)