Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Dywity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Szczegóły informacji

Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w miejscowości Myki.

Informacja ogłoszona dnia 2021-01-12 11:43:24 przez Cezary Kotowski, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Dywity, dnia 12.01.2021 r.
Wójt Gminy Dywity
ul. Olsztyńska 32
11-001 Dywity
OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do opracowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  w miejscowości Myki.
 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 29, art. 39 ust. 1, art. 46 ust. 1  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w miejscowości Myki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w wyniku podjęcia przez Radę Gminy Dywity Uchwały Nr XXI/204/20 z dnia 27 października 2020 r. Zasięg i granice opracowania zgodne z załącznikiem graficznym.
Wnioski do projektów miejscowych planów mogą być składane w terminie do dnia 02 lutego 2021 r. w następujący sposób:
  • listownie na adres Urzędu Gminy Dywity, ul. Olsztyńska 32, 11-001 Dywity,
  • osobiście w formie papierowej w godzinach pracy Urzędu do urny do bezkontaktowego pozostawiania korespondencji znajdującej się przy wejściu do Segmentu C Urzędu Gminy,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres: lub systemu teleinformatycznego ePUAP.
Wnoszący wniosek podaje swoje imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby, a także oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy.
 
Wójta Gminy
Daniel Zadworny

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dywity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-01-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Stachowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-01-12 11:39:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-01-12 11:43:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-01-12 11:43:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
411 raz(y)