Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Dywity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Szczegóły informacji

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszar działek położonych pomiędzy ulicą Polną, a Grzybową w obrębie Dywity, gmina Dywity.

Informacja ogłoszona dnia 2020-11-10 11:50:01 przez Cezary Kotowski, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Dywity, dnia 10.11.2020 r.
Wójt Gminy Dywity
ul. Olsztyńska 32
11-001 Dywity
 
OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszar działek położonych pomiędzy ulicą Polną, a Grzybową w obrębie Dywity, gmina Dywity.
 
Na podstawie art. 17 pkt 9, 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 293 ze zm.), oraz Uchwały Nr XXXI/218/17 Rady Gminy Dywity z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszar działek położonych pomiędzy ulicą Polną, a Grzybową w obrębie Dywity, gmina Dywity, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszar działek położonych pomiędzy ulicą Polną, a Grzybową w obrębie Dywity, gmina Dywity w zakresie;
  1. zmiany linii rozgraniczającej tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania pomiędzy terenem elementarnym o symbolu 1.KDD i 5.MN oznaczonej na rysunku planu;
  2. zmiany nieprzekraczalnej linii zabudowy na terenie o symbolu 5.MN oznaczonej na rysunku planu;
  3. ustaleń § 12, ust. 1;
projektu uchwały, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 19.11.2020 r. do 10.12.2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Dywity, ul. Olsztyńska 32, 11-001 Dywity, pokój nr 1, w godzinach pracy urzędu.
 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20.11.2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Dywity, ul. Olsztyńska 32, 11-001 Dywity, w Sali konferencyjnej, w SEGMENCIE C o godz. 9.00
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w wyłożonym do publicznego wglądu projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi do wyłożonego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej (lub w sposób określony w Ogłoszeniach i Obwieszczeniach Wójta Gminy Dywity zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.12.2020 r.
Wnoszący uwagi podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby.
 
Uwagi należy składać do Wójta Gminy Dywity w formie:
1. papierowej na adres: Urząd Gminy Dywity, ul. Olsztyńska 32, 11-001 Dywity;
2. lub elektronicznej, w tym w szczególności za pomocą poczty elektronicznej, na adres:
         
Wójt Gminy
Daniel Zadworny

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dywity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-11-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Stachowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-11-10 11:47:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-11-10 11:50:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-11-20 11:44:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
390 raz(y)