ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym oraz szafą kablową na działkach oznaczonych ewidencyjnie numerami: 39/2, 29 oraz 41/1 w obrębie geodezyjnym Tuławki, gmina Dywity.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2022-11-21 10:26:44 przez Mirosław Gordon

Akapit nr - brak tytułu

Dywity, dnia 15.11.2022 r.
Wójt Gminy Dywity
ul. Olsztyńska 32
11-001 Dywity
 
 
GP.6733.39.2022.KB
 
                                  OBWIESZCZENIE        
         
Wójt Gminy Dywity, zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, podaje do publicznej wiadomości, iż wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym oraz szafą kablową na działkach oznaczonych ewidencyjnie numerami: 39/2, 29 oraz 41/1 w obrębie geodezyjnym Tuławki, gmina Dywity.
        Uwagi i wnioski dot. powyższej sprawy składać można w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Dywity, w godzinach pracy urzędu.
 
z up. Wójta Gminy
Agnieszka Stachowska
Kierownik Referatu
Gospodarki Przestrzennej
i Ochrony Środowiska
 
« powrót do poprzedniej strony