ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „wydłużenie czasu pracy w nowo wybudowanym obiekcie do produkcji płyt meblarskich oraz utrzymanie produkcji płyt meblarskich w obiekcie istniejącym na terenie zakładu GOM w Dywitach przy ul. Olsztyńskiej” (GP.6220.13.2022.KB).

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2022-11-21 10:19:54 przez Mirosław Gordon

Akapit nr - brak tytułu

Dywity, dnia 17.11.2022 r.
Wójt Gminy Dywity
  ul. Olsztyńska 32
    11-001 Dywity
 
OBWIESZCZENIE
 
            Wójt Gminy Dywity zgodnie z art. 85 ust. 3 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000) zawiadamia, że dnia 17.11.2022 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „wydłużenie czasu pracy w nowo wybudowanym obiekcie do produkcji płyt meblarskich oraz utrzymanie produkcji płyt meblarskich w obiekcie istniejącym na terenie zakładu GOM w Dywitach przy ul. Olsztyńskiej (GP.6220.13.2022.KB).
Z dokumentacją sprawy oraz treścią ww. decyzji zapoznać się można w Urzędzie Gminy Dywity, ul. Olsztyńska 32, 11-001 Dywity, Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, pokój nr 1, w godzinach pracy Urzędu w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 
z up. Wójta Gminy
Agnieszka Stachowska
Kierownik Referatu
Gospodarki Przestrzennej
i Ochrony Środowiska
 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony