ˆ

Usuwanie azbestu

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie o o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dywity na lata 2014 – 2032”.

Informacja ogłoszona dnia 2014-08-22 12:22:21 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Dywity dnia 21.08.2014 r.
Wójt Gminy Dywity
ul. Olsztyńska 32
11-001 Dywity
woj.warmińsko-mazurskie
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY DYWITY


o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla  projektu „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dywity na lata 2014 – 2032”.
Uzasadnienie
Na podstawie art. 48 ust. 1 i 2 ww. ustawy organ opracowujący projekt dokumentu, może po uzgodnieniu z właściwymi organami, o których mowa w art. 57 i 58, odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli uzna, że realizacja postanowień danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko, a projekt dokumentu dotyczy obszaru jednej gminy. W związku z powyższym Wójt Gminy Dywity wystapił z wnioskeim do Regionalnego Dyrektora Ochronmy Środowiska w Olsztynie  oraz do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie na wyrażenie zgody na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dywity na lata 2014-2032”.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie w piśmie z dnia 22.07.2014r., znak: WOOŚ. 410.80.2014.MT oraz Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Olsztynie w piśmie z dnia 11.08.2014r., znak: ZNS.9082.2.46.2014.AZ  uzgodnili odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dywity na lata 2014-2032”.
Zgodnie z art. 48 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, o którym mowa w ust. 1, wymaga uzasadnienia zawierającego informacje o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 49.
Wójt Gminy Dywity
(-) Jacek Szydło

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dywity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Wójt Gminy Dywity
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-08-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Stachowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-08-22 12:22:15
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mirosław Gordon
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-08-22 12:22:21
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mirosław Gordon
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-09-15 13:28:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1330 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony