ˆ

Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie drogi gminnej w miejscowości Sętal – etap II, na działkach oznaczonych ewidencyjnie numerami: 77, 38, 17/2, 17/3, 17/1 oraz 42/1 w obrębie geodezyjnym Sętal, gmina Dywity (GP.6733.27.2022.KB).

Informacja ogłoszona dnia 2022-09-23 09:14:45 przez Adam Cieśliński, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Dywity, dnia 20.09.2022 r.
Wójt Gminy Dywity
ul. Olsztyńska 32
11-001 Dywity
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
 
            Wójt Gminy Dywity, zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia, że dnia 20.09.2022 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie drogi gminnej w miejscowości Sętal – etap II, na działkach oznaczonych ewidencyjnie numerami: 77, 38, 17/2, 17/3, 17/1 oraz 42/1 w obrębie geodezyjnym Sętal, gmina Dywity (GP.6733.27.2022.KB).
Z treścią ww. decyzji zapoznać się można w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Dywity, pok. nr 1.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:
 1.  Administratorem Państwa danych jest Gmina Dywity (ul. Olsztyńska 32, 11-001 Dywity, tel.: +48 (89) 524 76 40, 512 01 60, e-mail: ug@ugdywity.pl),
 2.  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: lub pisemnie na adres Administratora,
 3.  Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu: przeprowadzenia procedury wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę a także ustawy Kodeks Cywilny,
 4.  Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania  określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych,
 5.  Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu,
 6.  Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię),
 7.  W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 1. Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO),
 2. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
 3. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w tym takim jak: kancelarie adwokackie, reprezentujące Administratora Danych Osobowych lub kancelarie komornicze realizujące czynności windykacyjne na rzecz Administratora Danych Osobowych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dywity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-09-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bartosz Kucharczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-09-23 09:13:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Adam Cieśliński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-09-23 09:14:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Adam Cieśliński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-23 09:14:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
58 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony