ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Dywity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Wykaz obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Dywity

Informacja ogłoszona dnia 2010-06-15 08:22:42 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

System Informacji Przestrzennej Gminy Dywity
1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zespołu zabudowy mieszkaniowej i usług turystycznych we wsi Spręcowo, Gmina Dywity.
Położenie Uchwała i data uchwalenia Publikacja w Dzienniku Urzędowym
Plan obejmuje działki nr 103/3 i 104 w obrębie Spręcowo Nr XXVI/168/97
Rady Gminy Dywity
z dnia 1 października 1997 r.
Dz. U. Woj. Olsztyńskiego
Nr 30, poz. 424
z dnia 31 października 1997 r.
2. Zmiana miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego wsi Dywity.
Położenie Uchwała i data uchwalenia Publikacja w Dzienniku Urzędowym
Plan obejmuje działki w obrębie Dywity
- plan rys_1
- plan rys_3
- plan rys_4
Nr XXV/165/97
Rady Gminy Dywity
z dnia 2 września 1997 r.
Dz. U. Woj. Olsztyńskiego
Nr 26/97, poz. 344
z dnia 19 września 1997 r.
3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zabudowy jednorodzinnej w obrębie geodezyjnym Kieźliny i Myki.
Położenie Uchwała i data uchwalenia Publikacja w Dzienniku Urzędowym
Plan obejmuje obręb Kieźliny i Myki. Nr XV/96/99
Rady Gminy Dywity
z dnia 29 października 1999 r.
Dz. U. Woj. Warmińsko-Mazurskiego
Nr 78, poz. 1378 z roku 1999
4. Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Dywity w obrębach geodezyjnych: Ługwałd, Nowe Włóki, Redykajny, Myki, Dywity.
Położenie Uchwała i data uchwalenia Publikacja w Dzienniku Urzędowym
Plan obejmuje działki w obrębach geodezyjnych:
- Ługwałd na części działki nr 132/4,
- Nowe Włóki na części działki nr 73/3
- Redykajny na działce nr 114/3,
- Myki w miejscowości Słupu na działce nr 144/1
- plan rys_1
- plan rys_2
- plan rys_3
Nr XX/139/2000
Rady Gminy Dywity
z dnia 26 kwietnia 2000 r.
Dz. U. Woj. Warmińsko-Mazurskiego
Nr 33, poz. 501
z dnia 2 czerwca 2000 r.
5. Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Dywity w obrębie geodezyjnym Kieźliny i obrębie Dywity.
Położenie Uchwała i data uchwalenia Publikacja w Dzienniku Urzędowym
Plan obejmuje Cmentarz w Kieźlinach Nr XXX/181/01
Rady Gminy Dywity
z dnia 16 marca 2001 r.
Dz. U. Woj. Warmińsko-Mazurskiego
Nr 34, poz. 493
z dnia 26 kwietnia 2001 r.
6. Zmiana miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego wsi Dywity przy ul. Spółdzielczej dotycząca zabudowy mieszkalno - usługowej.
Położenie Uchwała i data uchwalenia Publikacja w Dzienniku Urzędowym
Plan obejmuje działki przy ul. Spółdzielczej w Dywitach Nr XL/259/02
Rady Gminy Dywity
z dnia 19 kwietnia 2002 r.
Dz. U. Woj. Warmińsko-Mazurskiego
Nr 67
z dnia 6 czerwca 2002 r.
7. Zmiana „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dywity w obrębie geodezyjnym Bukwałd”.
Położenie Uchwała i data uchwalenia Publikacja w Dzienniku Urzędowym
Plan obejmuje działki nr 47, 42/12, 42/11, 45/1, 35, 159/5,159/6, 252, 253/3, 255 w obrębie Bukwałd Nr X/67/03
Rady Gminy Dywity
z dnia 21 października 2003 r.
Dz. U. Woj. Warmińsko-Mazurskiego
Nr 181, poz. 2191
z dnia 28 listopada 2003 r.
8. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa jednorodzinnego w obrębie geodezyjnym Różnowo.
Położenie Uchwała i data uchwalenia Publikacja w Dzienniku Urzędowym
Osiedle gminne
- plan wer._1
- plan wer._2
Nr XXXI/198/05
Rady Gminy Dywity
z dnia 2 grudnia 2005 r.
Dz. U. Woj. Warmińsko-Mazurskiego
Nr 70, poz. 1260
z dnia 30 maja 2006 r
9. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w obrębie geodezyjnym Myki.
Położenie Uchwała i data uchwalenia Publikacja w Dzienniku Urzędowym
Plan obejmuje działki o numerach od 69 - do 81 położone na południe od drogi Wadąg – Myki. Nr XXXIX/263/06
Rady Gminy Dywity
z dnia 29 września 2006 r.
Dz. U. Woj. Warmińsko-Mazurskiego
Nr 155, poz. 2288
z dnia 19 października 2006 r.
10. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej w obrębie Dywity.
Uchylony w całości uchwałą Rady Gminy Dywity Nr XXXIX/263/14 z dnia 19 lutego 2014 r.
Położenie Uchwała i data uchwalenia Publikacja w Dzienniku Urzędowym
Plan obejmuje teren działki nr 188 w obrębie Dywity Nr XXXIX/262/06
Rady Gminy Dywity
z dnia 29 września 2006 r
Dz. U. Woj. Warmińsko-Mazurskiego
Nr 173, poz. 2488
z dnia 15 listopada 2006 r.
11. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 129 w obrębie geodezyjnym Ługwałd, gmina Dywity.
Położenie Uchwała i data uchwalenia Publikacja w Dzienniku Urzędowym
MOP (miejsce obsługi podróżnych) Nr VIII/41/07
Rady Gminy Dywity
z dnia 26 kwietnia 2007 r.
Dz. U. Woj. Warmińsko-Mazurskiego
Nr 85, poz. 1299
z dnia 13 czerwca 2007 r.
12. Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Dywity dz. nr 127/1 i 133 w obrębie geodezyjnym Zalbki.
Położenie Uchwała i data uchwalenia Publikacja w Dzienniku Urzędowym
Plan obejmuje działki nr 127/1 i 133 w obrębie Zalbki Nr IX/47/07
Rady Gminy Dywity
z dnia 29 maja 2007 r.
Dz. U. Woj. Warmińsko-Mazurskiego
Nr 113, poz. 1585
z dnia 1 sierpnia 2007 r.
13. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego cmentarza przy Klasztorze Sióstr Karmelitanek Bosych w obrębie geodezyjnym Spręcowo.
Położenie Uchwała i data uchwalenia Publikacja w Dzienniku Urzędowym
Plan obejmuje część działki nr 372 w obrębie Spręcowo Nr XI/62/07
Rady Gminy Dywity
z dnia 25 lipca 2007 r.
Dz. U. Woj. Warmińsko-Mazurskiego
Nr 200, poz. 2572
z dnia 24 grudnia 2007
14. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego korytarza ekologicznego rzeki Łyny na terenie gminy Dywity.
Położenie Uchwała i data uchwalenia Publikacja w Dzienniku Urzędowym
Plan obejmuje Obszar Chronionego Krajobrazu Środkowej Doliny Łyny, wzdłuż rzeki Łyny Nr XXXVI/243/06
Rady Gminy Dywity
z dnia 11 lipca 2006 r.
Dz. U. Woj. Warmińsko-Mazurskiego
Nr 136, poz. 2078
z dnia 15 września 2006 r.
15. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej z niezbędnymi usługami w obrębie Dywity pomiędzy ulicą Polną, Grzybową i Olsztyńską.
Położenie Uchwała i data uchwalenia Publikacja w Dzienniku Urzędowym
Plan obejmuje obszar pomiędzy ulicą Olsztyńska, Grzybową i Polną w miejscowości Dywity. Nr XVI/98/08
Rady Gminy Dywity
z dnia 21 lutego 2008 r.
Dz. U. Woj. Warmińsko-Mazurskiego
Nr 65, poz. 1272
z dnia 24 kwietnia 2008 r.
16. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej w obrębie Dywity w rozwidleniu drogi do Brąswałdu, a ul. Słoneczną w Dywitach
Położenie Uchwała i data uchwalenia Publikacja w Dzienniku Urzędowym
Plan obejmuje obszar w rozwidleniu ul. Słonecznej i drogi Dywity – Brąswałd w miejscowości Dywity Nr XVI/99/08
Rady Gminy Dywity
z dnia 21 lutego 2008 r.
Dz. U. Woj. Warmińsko-Mazurskiego
Nr 65, poz. 1273
z dnia 24 kwietnia 2008 r.
17. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej w obrębie Różnowo
Położenie Uchwała i data uchwalenia Publikacja w Dzienniku Urzędowym
Plan obejmuje obszar wzdłuż drogi powiatowej Dywity – Różnowo w bezpośrednim sąsiedztwie zwartej zabudowy wsi Dywity.
- plan w formacie *.jpg
- plan w formacie *.pdf
- plan w formacie *.dwf (doskonała jakość)
Link do pobrania darmowej przeglądarki Free DWG Viewer (otwiera pliki *.dwf)
Nr XIX/141/08
Rady Gminy Dywity
z dnia 29 maja 2008 r.
Dz. U. Woj. Warmińsko-Mazurskiego
Nr 121, poz. 2008
z dnia 5 sierpnia 2008 r
18. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej, usługowej i infrastruktury technicznej w obrębie Myki.
Położenie Uchwała i data uchwalenia Publikacja w Dzienniku Urzędowym
Plan obejmuje działki nr od 97 do 108 położone na zachód od drogi Wadąg – Słupy i na północ od osiedla Wadąg. Nr XVII/117/08
Rady Gminy Dywity
z dnia 18 marca 2008 r.
Dz. U. Woj. Warmińsko-Mazurskiego
Nr 85, poz. 1568
z dnia 30 maja 2008 r.
19. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i usługowej w obrębie Ługwałd gmina Dywity
Położenie Uchwała i data uchwalenia Publikacja w Dzienniku Urzędowym
Plan obejmuje działki nr 178/5, 178/6, 179/2 w obrębie Ługwałd, gmina Dywity Nr XXI/165/08
Rady Gminy Dywity
z dnia 30 września 2008 r.
Dz. U. Woj. Warmińsko-Mazurskiego
Nr 172, poz. 2501
z dnia 5 listopada 2008 r.
20. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego korytarza ekologicznego rzeki Łyny na terenie gminy Dywity.
Położenie Uchwała i data uchwalenia Publikacja w Dzienniku Urzędowym
Plan obejmuje działkę nr 4/7 w obrębie Bukwałd Nr XXV/208/09
Rady Gminy Dywity
z dnia 9 lutego 2009 r
Dz. U. Woj. Warmińsko-Mazurskiego
Nr 35, poz. 601
z dnia 1 marca 2009r.
21. Zmiana miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego wsi Dywity dla terenu oznaczonego symbolem 18M
Położenie Uchwała i data uchwalenia Publikacja w Dzienniku Urzędowym
Plan obejmuje terenm położony w miejscowości Dywity, ograniczony od strony wschodniej pasem drogowym drogi krajowej nr 51 (ul. Olsztyńska), od południa pasem drogowym ulicy Ługwałdzkiej, od stron: zachodniej i północnej terenami niezagospodarowanymi Nr XXVI/224/09
Rady Gminy Dywity
z dnia 17 marca 2009 r.
Dz. U. Woj. Warmińsko-Mazurskiego
Nr 56, poz. 866
z dnia 22 kwietnia 2009 r.
22. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Różnowo w rozwidleniu dróg powiatowych Różnowo - Rozgity i Różnowo-Dywity
Położenie Uchwała i data uchwalenia Publikacja w Dzienniku Urzędowym
Plan obejmuje obszar w obrębie geodezyjnym Różnowo w rozwidleniu dróg powiatowych Różnowo-Rozgity i Różnowo-Dywity (polder Różnowo oraz tereny przyległe)
- II wersja w formacie .pdf
Nr XXVII/229/09
Rady Gminy Dywity
z dnia 31 marca 2009 r.
Dz. U. Woj. Warmińsko-Mazurskiego
Nr 71, poz. 1174
z dnia 28 maja 2009 r.
23. Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Dywity w obrębie geodezyjnym Ługwałd
Położenie Uchwała i data uchwalenia Publikacja w Dzienniku Urzędowym
Teren obejmuje działki nr 174/4, 174/5, 174/6, 174/7, 174/8 w obrębie geodezyjnym Ługwałd Nr XXVII/230/09
Rady Gminy Dywity
z dnia 31 marca 2009 r.
Dz. U. Woj. Warmińsko-Mazurskiego
Nr 69, poz. 1124
z dnia 25 maja 2009 r.
24. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej wraz z infrastrukturą techniczną w Dywitach przy ulicy Ługwałdzkiej.
Położenie Uchwała i data uchwalenia Publikacja w Dzienniku Urzędowym
Plan obejmuje obszar położony w obrębie geodezyjnym Dywity przy ulicy Ługwałdzkiej Nr XXIX/240/09
Rady Gminy Dywity
z dnia 29 maja 2009 r.
Dz.U. Woj. Warmińsko-Mazurskiego
Nr 104, poz 1637
z dnia 30 lipca 2009 r.
25. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Brąswałd, gmina Dywity.
Położenie Uchwała i data uchwalenia Publikacja w Dzienniku Urzędowym
Plan obejmuje obszar wsi Brąswałd Nr XXX/248/09
Rady Gminy Dywity
z dnia 30 czerwca 2009 r.
Dz. U. Woj. Warmińsko-Mazurskiego
Nr 118, poz. 1932
z dnia 24 sierpnia 2009 r
26. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nad jeziorem Dywity, gmina Dywity.
Położenie Uchwała i data uchwalenia Publikacja w Dzienniku Urzędowym
Plan obejmuje obszar na południe od jeziora Dywity do granicy gminy Nr XXX/246/09
Rady Gminy Dywity
z dnia 30 czerwca 2009 r.
Dz. U. Woj. Warmińsko-Mazurskiego
Nr 127, poz 1982
z dnia 07 września 2009 r.
27. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkalno - usługowej w obrębie geodezyjnym Różnowo w rozwidleniu dróg powiatowych nr 1430N i nr 1453N w gminie Dywity
Położenie Uchwała i data uchwalenia Publikacja w Dzienniku Urzędowym
Plan obejmuje obszar położony w rozwidleniu dróg powiatowych 1430 N i 1453 N na północ od osiedla gminnego – Różnowo Nr XXXII/269/09
Rady Gminy Dywity
z dnia 5 listopada 2009 r.
Dz. U. Woj. Warmińsko-Mazurskiego
Nr 199, poz 2796
z dnia 29 grudnia 2009 r.
28. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Bukwałd
Położenie Uchwała i data uchwalenia Publikacja w Dzienniku Urzędowym
Plan obejmuje obszar wsi Bukwałd Nr XXXIII/280/09
Rady Gminy Dywity
z dnia 01 grudnia 2009 r
Dz. U. Woj. Warmińsko-Mazurskiego
Nr 196, poz. 2739
z dnia 23 grudnia 2009 r.
29. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębie Dywity dla terenu obejmującego obszar pomiędzy drogą powiatową Nr 1430 N Dywity-Różnowo wzdłuż granic obrębu geodezyjnego Dywity-Różnowo włączając od strony południowej drogę gminną nr 300 obr. Dywity do zabudowań wsi Dywity przy ulicy Jana Pawła II
Położenie Uchwała i data uchwalenia Publikacja w Dzienniku Urzędowym
Plan obejmuje obszar od drogi Dywity – Różnowo do granic obrębu i do zabudowań przy ulicy Jana Pawła II Nr XXXIV/287/09
Rady Gminy Dywity
z dnia 21 grudnia 2009 r.
Dz. U. Woj. Warmińsko-Mazurskiego
Nr 9, poz. 267
z dnia 22 stycznia 2010 r.
30. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Różnowo w rozwidleniu dróg powiatowych Różnowo-Rozgity i Różnowo-Dywity w części dotyczącej terenu oznaczonego symbolem 1 UT
Położenie Uchwała i data uchwalenia Publikacja w Dzienniku Urzędowym
Plan obejmuje teren po byłym PGR w Rożnowie Nr XXXIV/286/09
Rady Gminy Dywity
z dnia 21 grudnia 2009 r.
Dz. U. Woj. Warmińsko-Mazurskiego
Nr 9, poz. 266
z dnia 22 stycznia 2010 r.
31. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej i usługowej w obrębie Ługwałd.
Położenie Uchwała i data uchwalenia Publikacja w Dzienniku Urzędowym
Plan obejmuje obszar pomiędzy drogami gminnymi łączącymi wieś Ługwałd z drogą krajową nr 51 Nr XXXII/268/09
Rady Gminy Dywity
z dnia 5 listopada 2009 r.
Dz. U. Woj. Warmińsko-Mazurskiego
Nr 12, poz. 328
z dnia 5 lutego 2010 r.
32. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej w obrębie geodezyjnym Dywity w rozwidleniu drogi do Brąswałdu a ul. Słoneczną w Dywitach
Położenie Uchwała i data uchwalenia Publikacja w Dzienniku Urzędowym
Plan obejmuje tereny położone w obrębie geodezyjnym Dywity w rozwidleniu drogi do Brąswałdu a ul. Słoneczną w Dywitach Nr XXXIV/285/09
Rady Gminy Dywity
z dnia 21 grudnia 2009 r.
Dz. U. Woj. Warmińsko-Mazurskiego
Nr 12, poz. 342
z dnia 5 lutego 2010 r.
33. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części terenu Warmińskiego Obszaru Turystycznego w obrębie geodezyjnym Frączki
Położenie Uchwała i data uchwalenia Publikacja w Dzienniku Urzędowym
Plan obejmuje wieś Frączki
oraz
Warmiński Obszar Turystyczny
rys_1A
rys_1B
Nr XLIII/343/10
Rady Gminy Dywity
z dnia 14 września 2010 r.
Dz. U. Woj. Warmińsko-Mazurskiego
Nr 201, poz. 2593
z dnia 13 grudnia 2010 r.
34. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w obrębie geodezyjnym Myki, od drogi gminnej w kierunku północnym
Położenie Uchwała i data uchwalenia Publikacja w Dzienniku Urzędowym
Plan obejmuje działki o nr od 27 do 515 położone na północ od drogi Wadąg – Myki Nr XVII/103/12
Rady Gminy Dywity
z dnia 23 lutego 2012 r.
Dz. U. Woj. Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 25 kwietnia 2012 r.
poz. 1364.
35. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w bezpośrednim sąsiedztwie wsi Dywity w obrębach geodezyjnych Dywity i Ługwałd
Położenie Uchwała i data uchwalenia Publikacja w Dzienniku Urzędowym
Plan obejmuje obszar położony w obrębach geodezyjnych Dywity i Ługwałd w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań wsi Dywity. Nr XIV/83/11
Rady Gminy Dywity
z dnia 30 listopada 2011 r.
Dz. U. Woj. Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 25 kwietnia 2012 r.
poz. 1363.
36. Zmiana części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z niezbędnymi usługami w obrębie geodezyjnym Dywity pomiędzy ulicą Polną, Grzybową i Olsztyńską.
Położenie Uchwała i data uchwalenia Publikacja w Dzienniku Urzędowym
Plan obejmuje  działki nr 429/13, 429/5, 429/15, 429/16, 429/19, 429/18, 429/17, 144, 145, 148/1, 149/13 oraz częściowo działki nr 153/1 i 156 w obrębie geodezyjnym Dywity Nr XXI/133/12
Rady Gminy Dywity
z dnia 18 września 2012 r.
Dz. U Woj. Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 31 października 2012 r.
poz. 2888
37. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej, usługowej i infrastruktury technicznej w obrębach geodezyjnych Kieźliny i Myki, gm. Dywity
Położenie Uchwała i data uchwalenia Publikacja w Dzienniku Urzędowym
Plan obejmuje obszar na północ od RSP Kieźliny i na zachód od drogi Wadąg – Słupy, plan obejmuje działki nr 406/... . Powierzchnia opracowania Nr XXI/135/12
Rady gminy Dywity
z dnia 18 września 2012 r.
Dz. U. Woj. Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 13 listopada 2012 r.
poz. 3026
38. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 158/1, częściowo nr 89/88 położonych w obrębie geodezyjnym Różnowo, gm. Dywity  
Położenie Uchwała i data uchwalenia Publikacja w Dzienniku Urzędowym
 Plan obejmuje teren działek nr 158/1, częściowo 89/88 w obrębie Różnowo  Nr XXIII/150/12
Rady Gminy Dywity
z dnia 21 listopada 2012 r.
Dz. U. Woj. Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 16 stycznia 2013 r.
poz. 289 
39. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bukwałd, gm. Dywity  
Położenie Uchwała i data uchwalenia Publikacja w Dzienniku Urzędowym
 Plan  obejmuje teren działki nr 95/1 w obrębie Bukwałd  Nr XXIII/149/12
Rady Gminy Dywity
z dnia 21 listopada 2012 r.
 Dz. U. Woj. Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 16 stycznia 2013 r.
poz. 287
40. Miejscowy plan zagospodarowania  przestrzennego dla obszaru  funkcjonalnego „B” w obrębie Zalbki, gmina Dywity  
Położenie Uchwała i data uchwalenia Publikacja w Dzienniku Urzędowym
 Plan obejmuje teren położony w obrębie Zalbki, obejmujący teren położony na południe od wsi Myki pomiędzy drogą gminną a brzegiem rzeki Wadąg – teren funkcjonalny B zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dywity.  Nr XXIX/198/13
Rady Gminy Dywity
z dnia 21 maja 2013 r.
Dz. U. Woj. Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 4 lipca 2013 r.
poz. 2214 
41. Zmiana części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Warmińskiego Obszaru Turystycznego w obrębie Frączki, gmina Dywity
Położenie Uchwała i data uchwalenia Publikacja w Dzienniku Urzędowym
Plan obejmuje wieś Frączki  oraz Warmiński Obszar Turystyczny Nr XXXII/216/13
Rady Gminy Dywity
z dnia 29 sierpnia 2013 r.
Dz. U. Woj.Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 17 września 2013 r.,
poz.2680
42. Zmiana części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Dywity, dla terenu obejmującego obszar pomiędzy drogą powiatową Nr 1430N Dywity-Różnowo, wzdłuż granic obrębu geodezyjnego Dywity – Różnowo, włączając od strony południowej drogę o numerze ew. 300 obr. Dywity do zabudowań wsi Dywity przy ulicy Jana Pawła II
Położenie Uchwała i data uchwalenia Publikacja w Dzienniku Urzędowym
Plan obejmuje obszar od drogi Dywity – Różnowo do granic obrębu i do zabudowań przy ulicy Jana Pawła II Nr XXXIII/227/13
Rady Gminy Dywity
z dnia 30 września 2013 r.
Dz. U. Woj. Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 14 listopada 2013 r.,
poz. 3089
43. Zmiana części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej w obrębie geodezyjnym Różnowo, gmina Dywity
Położenie Uchwała i data uchwalenia Publikacja w Dzienniku Urzędowym
Plan obejmuje obszar wzdłuż drogi powiatowej Dywity – Różnowo w bezpośrednim sąsiedztwie zwartej zabudowy wsi Dywity Nr XXXIII/228/13
Rady Gminy Dywity
z dnia 30 września 2013 r.
Dz. U. Woj. Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 14 listopada 2013 r.,
poz. 3090
44. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatytułowanego „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dywity w obrębie geodezyjnym Bukwałd”
Położenie Uchwała i data uchwalenia Publikacja w Dzienniku Urzędowym
Plan obejmuje działki nr 42/15, 42/16, 42/17, 47/2, 47/3, 47/4, 42/18, 42/19, 47/14, 42/20, 47/13, 47/5, 42/22, 42/2, 47/12, 47/15, 47/11, 42/33, 47/6, 47/7, 47/8, 47/9, 45/3, 45/4, 45/5 w obrębie Bukwałd Nr XXXIII/230/13
Rady Gminy Dywity
z dnia 30 września 2013 r.
Dz. U. Woj. Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 14 listopada 2013 r.,
poz. 3091
45. Zmiana części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy jednorodzinnej w obrębach geodezyjnych Kieźliny i Myki, gmina Dywity
Położenie Uchwała i data uchwalenia Publikacja w Dzienniku Urzędowym
Osiedle Wadąg Nr XXXIII/229/13
Rady gminy Dywity
z dnia 30 września 2013 r.
Dz. U. Woj. Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 15 listopada 2013 r.,
poz. 3104
46. Zmiana części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego budownictwa jednorodzinnego w obrębie geodezyjnym Różnowo, gmina Dywity
Położenie Uchwała i data uchwalenia Publikacja w Dzienniku Urzędowym
Osiedle gminne Nr XLI/290/14
Rady Gminy Dywity
z dnia 30 kwietnia 2014 r.
Dz.U. Woj. Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 8 lipca 2014 r.,
poz. 2477
47. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej w obrębie Dywity, gm. Dywity
Położenie Uchwała i data uchwalenia Publikacja w Dzienniku Urzędowym
Plan obejmuje teren działki nr 188/1, 188/2, 188/3, 188/4, 189/8, 191, 192 w obrębie Dywity Nr XXXIX/263/14
Rady Gminy Dywity
z dnia 19 lutego 2014 r.
Dz.U. Woj. Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 24 marca 2014 r.,
poz. 1282
48. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego obszar na wschód od drogi krajowej nr 51 w obrębach geodezyjnych Spręcowo i Sętal, gmina Dywity
Położenie Uchwała i data uchwalenia Publikacja w Dzienniku Urzędowym
Dz.U. Woj. Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 7 października 2014 r.,
poz. 3167
49. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie Dywity nad jeziorem Dywity, gm. Dywity
Położenie Uchwała i data uchwalenia Publikacja w Dzienniku Urzędowym
Dz.U. Woj. Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 7 października 2014 r.,
poz. 3168
50. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego drogę Różnowo-Dąbrówka Wielka
Położenie Uchwała i data uchwalenia Publikacja w Dzienniku Urzędowym
Dz.U. Woj. Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 7 października 2014 r.,
poz. 3169

Akapit nr 2 - brak tytułu

51. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod trasę przebiegu dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV przez gminę Dywity
Położenie Uchwała i data uchwalenia Publikacja w Dzienniku Urzędowym
Dz.U. Woj. Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 28 października 2014 r.,
poz. 3373
52. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Centrum Dywit”
Położenie Uchwała i data uchwalenia Publikacja w Dzienniku Urzędowym
Plan obejmuje obszar położony w obrębie Dywity, pomiędzy drogą krajową nr 51 a drogą o numerze 837/2, od południa włączając ulicę Jana Pawła II do zabudowań przy ul. Łąkowej i Różanej Nr XLV/321/14
Rady Gminy Dywity
z dnia 30 października 2014 r.
Dz. U. Woj. Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 15 grudnia 2014 r.,
poz. 4110
53. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie Dywity nad jeziorem Dywity
Położenie Uchwała i data uchwalenia Publikacja w Dzienniku Urzędowym
Plan obejmuje działki 321/59, 321/72, 321/45, 321/50 w obrębie Dywity Nr VI/27/15
Rady Gminy Dywity
z dnia 12 marca 2015 r.
Dz. U. Woj. Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 13 kwietnia 2015 r.,
poz. 1425
54. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 750/14 i 750/2 w obrębie Dywity w części oznaczonej na rysunku planu symbolami 1.KDL oraz KDW
Położenie Uchwała i data uchwalenia Publikacja w Dzienniku Urzędowym
Plan obejmuje działki nr 750/14 i 750/2 w obrębie Dywity
Dz. U. Woj. Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 13 kwietnia 2015 r.,
poz. 1426
55. Miejscowy  plan zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 800, 801, 802 oraz częściowo 818/1 położonych w obrębie Dywity
Położenie Uchwała i data uchwalenia Publikacja w Dzienniku Urzędowym
Plan obejmuje działki nr 800, 801, 802 oraz częściowo 818/1 w obrębie Dywity Nr VI/29/15
Rady Gminy Dywity
z dnia 12 marca 2015 r.
Dz. U. Woj. Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 13 kwietnia 2015 r.,
poz. 1427
56. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu przyległego do cmentarza komunalnego w gminie Dywity
Położenie Uchwała i data uchwalenia Publikacja w Dzienniku Urzędowym
Plan obejmuje teren działki nr 388 w obrębie Kieźliny Nr VIII/47/15
Rady Gminy Dywity
z dnia 30 kwietnia 2015 r.
Dz. U. Woj. Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 25 czerwca 2015 r.,
poz. 2246
57. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod usługi oświaty i tereny sportu w Różnowie
Położenie Uchwała i data uchwalenia Publikacja w Dzienniku Urzędowym
Plan obejmuje teren działek nr: 131/4, 131/3, 100/2, 321/3, 132/1, 133/7 Nr XI/67/15
Rady Gminy Dywity
z dnia 31 sierpnia 2015 r.
Dz. U. Woj. Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 15 października 2015 r.,
poz. 3619
58. Uchwalenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej w obrębie geodezyjnym Ługwałd
Położenie Uchwała i data uchwalenia Publikacja w Dzienniku Urzędowym
Plan obejmuje działki nr: 133/48 – 133/53; 133/38 – 133/42; 133/56, 133/54, 133/55, 133/84, 133/57, 133/60, 133/39, 133/58, 133/57, 133/43, 133/87, 133/88, 133/89, 133/90, 133/22, 133/23, 133/86, 133/85, 133/34, 133/33, 133/98 Nr XIII/84/15
Rady Gminy Dywity
z dnia 29 października 2015 r.
Dz. U. Woj. Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 18 grudnia 2015 r.,
poz. 5087
59. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy drodze powiatowej nr 1430 w obrębie geodezyjnym Różnowo, gm. Dywity
Położenie Uchwała i data uchwalenia Publikacja w Dzienniku Urzędowym
Plan obejmuje obszar położony przy drodze powiatowej nr 1430N w obrębie geodezyjnym Różnowo Nr XVII/114/16
Rady Gminy Dywity
z dnia 23 lutego 2016 r.
Dz. U. Woj. Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 19 kwietnia 2016 r.,
poz. 1770
60. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Spółdzielczej w Dywitach
Położenie Uchwała i data uchwalenia Publikacja w Dzienniku Urzędowym
Dywity – dz. nr 756/3
Nr XXIII/163/16
Rady Gminy Dywity
z dnia 27 października 2016 r.
Dz. U. Woj. Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 8 grudnia 2016 r.,
poz. 5033
61. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej, usługowej i infrastruktury technicznej na działkach nr 97-108 w obrębie geodezyjnym Myki
Położenie Uchwała i data uchwalenia Publikacja w Dzienniku Urzędowym
Myki – dz. nr 97/51, 97/52, 97/45, 98/2
Nr XXV/173/16
Rady Gminy Dywity
z dnia 9 grudnia 2016 r.
Dz. U. Woj. Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 13 stycznia 2017 r.,
poz. 288

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Dywity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Monika Kur-Rydzewska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-06-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Kur-Rydzewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-06-10 10:50:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-06-15 08:22:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-02-16 13:23:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
57465 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony