ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2017-09-21 2017-10-12 Przetarg nieograniczony na usługę - Odśnieżanie 14 obszarów dróg gminnych na terenie Gminy Dywity. rozstrzygnięty
 • wynik odśnieżanie 2017-2018.pdf (PDF, 473.9 KiB)
2 2017-09-12 2017-10-03 Przetarg nieograniczony na dostawę - Bieżąca naprawa i konserwacja dróg na terenie Gminy Dywity w IV kwartale 2017 r. rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o rozstrzygnieciu przetargu biezacą naprawe dróg w IV kw. 2017.pdf (PDF, 583.2 KiB)
3 2017-09-06 2017-09-19 Przetarg nieograniczony na dostawę średniego samochodu pożarniczego dla OSP Brąswałd. rozstrzygnięty
 • wynik dostawa samochodu OSP Brąswałd II.pdf (PDF, 504 KiB)
4 2017-07-24 2017-08-24 Przetarg nieograniczony na usługę - Opracowanie dokumentacji projektowej hali sportowo-widowiskowej wraz z infrastrukturą, gmina Dywity. rozstrzygnięty
 • ogłoszenie_o_rozstrzygnieciu_przetargu_opracowanie_dokumentacji_hali.pdf (PDF, 722.1 KiB)
5 2017-07-14 2017-08-23 Przetarg nieograniczony na usługę: „Dożywianie dzieci w Szkole Podstawowej w Tuławkach i w Szkole Filialnej we Frączkach”. rozstrzygnięty
 • wynik dożywianie Tuławki.pdf (PDF, 940.1 KiB)
6 2017-06-09 2017-08-23 Przetarg nieograniczony na usługę - Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji oraz prowadzenie PSZOK- u w okresie od lipca 2017 r. do czerwca 2018 r. rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o rozstrzygnieciu przetargu odbieranie odpadów.pdf (PDF, 848.2 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty odbieranie odpadów 2017-2018.pdf (PDF, 631.4 KiB)
7 2017-05-18 2017-07-04 Przetarg nieograniczony na usługę - Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Dywity do placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie Olsztyna. rozstrzygnięty
 • wynik_przetargu_dowóz_niepełnosprawnych.pdf (PDF, 766.6 KiB)
8 2017-04-05 2017-06-01 Przetarg nieograniczony na usługę - Świadczenie usług przewozowych w zakresie dowozu dzieci i uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Dywity w ramach komunikacji regularnej na podstawie biletów miesięcznych. rozstrzygnięty
 • wynik świadczenie usług przewozowych.pdf (PDF, 340.7 KiB)
9 2017-03-29 2017-05-12 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane - Modernizacja budynku byłej szkoły na potrzeby Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Brąswałdzie, gmina Dywity. rozstrzygnięty
 • wynik Centrum Dziedzictwa Brąswałd.pdf (PDF, 547.8 KiB)
10 2017-03-21 2017-05-05 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane - Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Barkweda w ramach zadania budowy sieci kanalizacji sanitarnej Bukwałd-Barkweda, Gmina Dywity. rozstrzygnięty
 • wynik budowa oczyszczalni w Barkwedzie.pdf (PDF, 855.1 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Dywity
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu