ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 9668
Język migowy w urzędzie 865
Gmina Dywity 26271
Charakterystyka ogólna 5561
Statut Gminy 5904
Organy Gminy 8297
Wójt 3936
Rada Gminy 497
Komisje 726
Jednostki organizacyjne 30148
Jednostki pomocnicze 10782
Stowarzyszenia i związki międzygminne 78122
Dane statystyczne 10015
Procedury załatwiania spraw 15774
Według referatów i stanowisk 117778
Według spraw 152048
Kanały technologiczne 2750
Gospodarka Nieruchomościami 68237
Gospodarka Przestrzenna 21593
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarownia przestrzennego 11419
Plan Rozwoju Lokalnego 5910
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 106049
Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 71868
Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna 4354
Decyzje środowiskowe 29488
Gminna Ewidencja Zabytków 1733
Gospodarka Komunalna 24923
Plan gospodarki niskoemisyjnej 5284
Usuwanie azbestu 9823
Dostęp do informacji publicznej 6701
Podatki 33621
System Informacji Przestrzennej 7434
Prawo 11538
Gmina Dywity - strona informacyjna 0
Oświadczenia majątkowe 13884
Rok 2016 8624
Rok 2015 9136
Rok 2014 11958
Rok 2013 12892
Rok 2012 23206
Rok 2011 12984
Rok 2009 13644
Rok 2008 11739
Rok 2010 14994
Rok 2007 8754
Rok 2006 7434
Rok 2005 3900
Rok 2004 8428
Projekty uchwał 3005
Prowadzone Rejestry 32417
Uchwały Rady Gminy 944533
Rejestr prawa miejscowego 6926
Rejestr uchwał 7448
Obwieszczenia 2669
Budżet Gminy 10210
Uchwały budżetowe 11488
2018 1516
2017 5387
2016 6947
2015 7147
2014 5649
2013 6087
2012 4477
2010 7217
2011 5355
2009 4946
2008 3151
Sprawozdania i stan mienia 37158
Urząd Gminy 60645
Dane kontaktowe 1
Struktura organizacyjna 4379
Sesje Rady Gminy 30278
Ogłoszenia 3368
Protokoły 5261
2018 397
2017 2301
2016 6286
2015 2665
Petycje 8246
Rok 2018 614
Rok 2017 1473
Rok 2016 1361
Rok 2015 1588

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1
Statystyka 3879
Rejestr zmian 957794
Redakcja Biuletynu 3890
Instrukcja obsługi 4045
Mapa serwisu 3699
Strona Główna 11152

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 106728
Informacje o naborze 242024
GOSPODARKA ODPADAMI 34738
Zamówienia publiczne 426111
Ogłoszenia 139454
Ławnicy 3359
Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości 147932
Przetargi 28418
Konsultacje społeczne 4310

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Dywity