ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 9934
Język migowy w urzędzie 1068
Gmina Dywity 26653
Charakterystyka ogólna 5738
Statut Gminy 6149
Organy Gminy 8585
Wójt 4169
Rada Gminy 617
Komisje 969
Jednostki organizacyjne 31460
Jednostki pomocnicze 11452
Stowarzyszenia i związki międzygminne 79467
Dane statystyczne 10460
Procedury załatwiania spraw 16242
Według referatów i stanowisk 128500
Według spraw 164635
Edukacja 286
Ogłoszenia 288
Kanały technologiczne 2865
Gospodarka Nieruchomościami 71136
Gospodarka Przestrzenna 22119
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarownia przestrzennego 11815
Plan Rozwoju Lokalnego 6125
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 111821
Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 74152
Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna 4521
Decyzje środowiskowe 30325
Gminna Ewidencja Zabytków 1999
Gospodarka Komunalna 26534
Plan gospodarki niskoemisyjnej 5624
Usuwanie azbestu 10306
Dostęp do informacji publicznej 6998
Podatki 35858
System Informacji Przestrzennej 7661
Prawo 11896
Ochrona Danych Osobowych 145
Gmina Dywity - strona informacyjna 0
Oświadczenia majątkowe 14446
Rok 2018 39
Rok 2017 1466
Rok 2014 12911
Rok 2016 9455
Rok 2013 13848
Rok 2015 9750
Rok 2011 13517
Rok 2009 14353
Rok 2012 24737
Rok 2008 12251
Rok 2010 15586
Rok 2007 9259
Rok 2006 7838
Rok 2005 4108
Rok 2004 8916
Projekty uchwał 3212
Prowadzone Rejestry 34242
Budżet Gminy 10492
Uchwały budżetowe 11774
2018 1946
2017 5998
2016 7546
2015 7727
2014 5998
2013 6509
2012 4752
2010 7715
2011 5706
2009 5278
2008 3310
Sprawozdania i stan mienia 39924
Uchwały Rady Gminy 1026069
Rejestr prawa miejscowego 7497
Rejestr uchwał 8220
Obwieszczenia 2967
Urząd Gminy 63890
Dane kontaktowe 1
Struktura organizacyjna 4379
Sesje Rady Gminy 31948
Ogłoszenia 3658
Protokoły 5453
2018 569
2017 2853
2016 7014
2015 3004
Petycje 8618
Rok 2018 893
Rok 2017 1664
Rok 2016 1538
Rok 2015 1815

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1
Statystyka 3964
Rejestr zmian 1034088
Redakcja Biuletynu 3955
Instrukcja obsługi 4161
Mapa serwisu 3805
Strona Główna 11879

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 109008
Informacje o naborze 263889
GOSPODARKA ODPADAMI 37270
Zamówienia publiczne 453087
Ogłoszenia 143064
Ławnicy 3493
Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości 150159
Przetargi 31322
Konsultacje społeczne 4605

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Dywity