ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 8967
Język migowy w urzędzie 364
Gmina Dywity 25370
Charakterystyka ogólna 5119
Statut Gminy 5165
Organy Gminy 7571
Wójt 3445
Rada Gminy 207
Komisje 276
Jednostki organizacyjne 26885
Jednostki pomocnicze 8818
Stowarzyszenia i związki międzygminne 75157
Dane statystyczne 8800
Procedury załatwiania spraw 14727
Według referatów i stanowisk 94714
Według spraw 125753
Kanały technologiczne 2529
Gospodarka Nieruchomościami 61916
Gospodarka Przestrzenna 20295
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarownia przestrzennego 10672
Plan Rozwoju Lokalnego 5339
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 95391
Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 66512
Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna 3993
Decyzje środowiskowe 27518
Gminna Ewidencja Zabytków 1053
Gospodarka Komunalna 21955
Plan gospodarki niskoemisyjnej 4539
Usuwanie azbestu 8567
Dostęp do informacji publicznej 6016
Podatki 28674
System Informacji Przestrzennej 6885
Prawo 10641
Gmina Dywity - strona informacyjna 0
Oświadczenia majątkowe 12521
Rok 2016 6720
Rok 2015 7955
Rok 2014 9977
Rok 2013 10930
Rok 2012 20515
Rok 2011 11797
Rok 2009 12080
Rok 2008 10544
Rok 2010 13733
Rok 2007 7639
Rok 2006 6590
Rok 2005 3371
Rok 2004 7271
Projekty uchwał 2538
Prowadzone Rejestry 28142
Uchwały Rady Gminy 810154
Rejestr prawa miejscowego 5637
Rejestr uchwał 6097
Obwieszczenia 2060
Budżet Gminy 9475
Uchwały budżetowe 10756
2018 511
2017 3889
2016 5803
2015 5862
2014 4730
2013 4996
2012 3811
2010 6100
2011 4606
2009 4096
2008 2751
Sprawozdania i stan mienia 32208
Urząd Gminy 52998
Dane kontaktowe 1
Struktura organizacyjna 4379
Sesje Rady Gminy 27018
Ogłoszenia 2927
Protokoły 4911
2017 1056
2016 4645
2015 1919
Petycje 7410
Rok 2017 996
Rok 2016 879
Rok 2015 977

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1
Statystyka 3669
Rejestr zmian 836305
Redakcja Biuletynu 3684
Instrukcja obsługi 3753
Mapa serwisu 3445
Strona Główna 8966

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 102056
Informacje o naborze 189353
GOSPODARKA ODPADAMI 30155
Zamówienia publiczne 381341
Ogłoszenia 131501
Ławnicy 2972
Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości 143380
Przetargi 24555
Konsultacje społeczne 2981

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Dywity