ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2018-07-16

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:21:45 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji odmawiającej określenia środowiskowych uwarunkowań na realizację przedsięwzięcia polegającego na "zmianie sposobu użytkowania oraz rozbudowie istniejącej Fermy Trzody Chlewnej zlokalizowanej w miejscowości Tuławki, działka nr 216/20 obr. geod. Tuławki, w celu dostosowania ww. obiektu do prowadzenia chowu drobiu".
(widoczna od 2018-07-16 00:00:00 do 2018-07-31 00:00:00)
Mirosław Gordon
10:13:29 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji deszczowej w Dywitach w ramach zadania Mirosław Gordon
10:13:28 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji deszczowej w Dywitach w ramach zadania Mirosław Gordon

Zmiany z dnia: 2018-07-12

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:49:56 Upublicznienie elementu informacja Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Dywity, stanowiącej własność Gminy Dywity, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli sąsiednich nieruchomości oznaczonych jako działki nr
(widoczna od 2018-07-12 00:00:00 do 2018-07-31 00:00:00)
Mirosław Gordon
12:23:23 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Dywity przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat Mirosław Gordon
12:22:30 Usunięcie elementu załącznik do informacji Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Dywity przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat Mirosław Gordon

Zmiany z dnia: 2018-07-10

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:20:14 Upublicznienie elementu wakaty - ogłoszenie 7/2018 Cezary Kotowski
11:12:33 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Przetarg nieograniczony na dostawę - Wdrożenie projektu Cezary Kotowski
07:53:18 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania części mieszkalnej obiektu na centrum kulturalno-wychowawczo-oświatowe na działce nr 151 w obrębie geodezyjnym Myki, (m. Słupy), gm. Dywity.
(widoczna od 2018-07-10 00:00:00 do 2018-07-25 00:00:00)
Cezary Kotowski
07:53:18 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na działce nr 57/31 położonej w obrębie geodezyjnym Myki, gm. Dywity.
(widoczna od 2018-07-10 00:00:00 do 2018-07-25 00:00:00)
Cezary Kotowski

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Dywity