ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2018-03-20

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:15:03 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Przetarg nieograniczony na usługi - Bieżąca naprawa i konserwacja dróg gruntowych na terenie Gminy Dywity w 2018 r. Cezary Kotowski

Zmiany z dnia: 2018-03-19

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:36:03 Edycja elementu informacja Dane kontaktowe Cezary Kotowski
15:34:50 Edycja elementu załącznik do informacji Dane kontaktowe Cezary Kotowski
12:28:21 Edycja elementu informacja Oświadczenia majątkowe Mirosław Gordon
12:15:05 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym na działkach nr 366/1, 369/4, 369/5, 371/1 położonych w obrębie geodezyjnym Dywity, gm. Dywity
(widoczna od 2018-03-19 00:00:00 do 2018-04-04 00:00:00)
Cezary Kotowski
11:04:48 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie w sprawie przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania oraz rozbudowie istniejącej Fermy Trzody Chlewnej zlokalizowanej w miejscowości Tuławki, działka nr 216/20 obr. geod. Tuławki, w celu dostosowania ww. obiektu do prowadzenia chowu drobiu.
(widoczna od 2018-03-19 00:00:00 do 2018-04-04 00:00:00)
Cezary Kotowski

Zmiany z dnia: 2018-03-16

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:31:36 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Przetarg nieograniczony na dostawę - Dostawa 3 szt. nowych autobusów miejskich o długości do 8.3 m w ramach Kompleksowego projektu zwiększającego ekomobilność na terenie Gminy Dywity. Cezary Kotowski
11:47:13 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Przetarg nieograniczony na dostawę - Dostawa 3 szt. nowych autobusów miejskich o długości do 8.3 m w ramach Kompleksowego projektu zwiększającego ekomobilność na terenie Gminy Dywity. Cezary Kotowski
09:14:58 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Przetarg nieograniczony na usługi - Bieżąca naprawa i konserwacja dróg gruntowych na terenie Gminy Dywity w 2018 r. Cezary Kotowski

Zmiany z dnia: 2018-03-15

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:19:20 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Przetarg nieograniczony na roboty budowlane - Przebudowa drogi nr 1430N w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Nr 1430N Dywity - Różnowo w ramach Kompleksowego projektu zwiększającego ekomobilność na terenie Gminy Dywity. Cezary Kotowski

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Dywity