ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2018-01-02

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:41:21 Upublicznienie elementu informacja Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Dywity przeznaczonej do zamiany
(widoczna od 2018-01-02 00:00:00 do 2018-02-21 00:00:00)
Mirosław Gordon
13:38:12 Upublicznienie elementu informacja Wykaz nieruchomości gruntowych zabudowanych stanowiących własność Gminy Dywity przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
(widoczna od 2018-01-02 00:00:00 do 2018-02-21 00:00:00)
Mirosław Gordon
13:33:48 Upublicznienie elementu informacja Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Dywity przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
(widoczna od 2018-01-02 00:00:00 do 2018-02-21 00:00:00)
Mirosław Gordon
09:36:12 Edycja elementu informacja Postępowanie w przypadku awarii sieci wodno - kanalizacyjnej Mirosław Gordon
09:34:37 Edycja elementu informacja Postępowanie w przypadku awarii sieci wodno - kanalizacyjnej Mirosław Gordon
09:14:42 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4kV na działce nr 56/101 położonej w obrębie geodezyjnym Ługwałd, gm. Dywity.
(widoczna od 2018-01-02 00:00:00 do 2018-01-17 00:00:00)
Mirosław Gordon
09:14:42 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia i przyłącza gazu średniego ciśnienia na działkach nr 297/8, 306/11, 306/19, 306/27, 306/53, 306/51 położonych w obrębie geodezyjnym Różnowo, gm. Dywity.
(widoczna od 2018-01-02 00:00:00 do 2018-01-17 00:00:00)
Mirosław Gordon

Zmiany z dnia: 2017-12-29

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:10:31 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie RDOŚ w Olsztynie zawiadamiające o przedłożeniu uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie odcinków dróg powiatowych Nr 1442N od skrzyżowania z DK51 w m. Spręcowo do m. Tuławki, następnie Nr 1449N do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1430N Różnowo – Barczewko, następnie do granic Olsztyna oraz informujące o terminie rozpatrzenia wniosku.
(widoczna od 2017-12-29 00:00:00 do 2018-01-15 00:00:00)
Cezary Kotowski

Zmiany z dnia: 2017-12-28

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:37:14 Upublicznienie elementu informacja Zarządzenie nr 152/2017 Wójta Gminy Dywity z dnia 28.12.2017 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego.
(widoczna od 2017-12-28 00:00:00 do 2018-02-01 00:00:00)
Cezary Kotowski

Zmiany z dnia: 2017-12-27

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:35:18 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4kV na działkach nr 155/44, 155/47 położonych w obrębie geodezyjnym Ługwałd, gm. Dywity.
(widoczna od 2017-12-27 00:00:00 do 2018-01-11 00:00:00)
Cezary Kotowski

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Dywity
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu