ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2018-04-25

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:27:50 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Petycja budowa drogi gminnej o nr działki 314/1 i 330 w Różnowie Bożena Korejwo
09:26:24 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej, usługowej i infrastruktury technicznej w obrębach geodezyjnych Kieźliny i Myki, gmina Dywity oraz prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko do opracowywanej miejscowego planu.
(widoczna od 2018-04-25 00:00:00 do 2018-05-19 00:00:00)
Cezary Kotowski
09:26:24 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu zabudowy mieszkaniowej i usług turystycznych we wsi Spręcowo, gmina Dywity oraz prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko do opracowywanego miejscowego planu.
(widoczna od 2018-04-25 00:00:00 do 2018-05-19 00:00:00)
Cezary Kotowski

Zmiany z dnia: 2018-04-19

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:13:05 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4kV ze złączami kablowo – pomiarowymi na działkach nr 89/3, 89/4, 89/6, 89/8, 89/9, 89/10, 89/11, 82, 87, 88 położonych w obrębie geodezyjnym Myki, gm. Dywity.
(widoczna od 2018-04-19 00:00:00 do 2018-05-04 00:00:00)
Mirosław Gordon

Zmiany z dnia: 2018-04-18

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:08:36 Upublicznienie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Przetarg nieograniczony na usługę - Konserwacja dróg gruntowych na terenie Gminy Dywity w 2018 r. Cezary Kotowski
07:36:46 Edycja elementu Akty prawne - akt prawny NR_XIX_134_16 Bożena Korejwo
07:34:50 Edycja elementu Akty prawne - akt prawny Nr XXXVIII_312_18 Bożena Korejwo

Zmiany z dnia: 2018-04-17

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:21:36 Upublicznienie elementu wakaty - ogłoszenie 6/2018 Mirosław Gordon
14:10:23 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Przetarg nieograniczony na dostawę - Dostawa 3 szt. nowych autobusów miejskich o długości do 7,7 m w ramach Kompleksowego projektu zwiększającego ekomobilność na terenie Gminy Dywity. Cezary Kotowski
09:15:47 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny piasku ze żwirem ze złoża "Nowe Włóki V" na części działek nr 28/1 i 26 w obrębie geodezyjnym Nowe Włóki, gm. Dywity.
(widoczna od 2018-04-17 00:00:00 do 2018-05-18 00:00:00)
Cezary Kotowski

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Dywity
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu