ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2018-07-18

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:44:34 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej na działkach nr 310, 263, 385/14 położonych w obrębie geodezyjnym Tuławki, gm. Dywity
(widoczna od 2018-07-18 00:00:00 do 2018-08-02 00:00:00)
Mirosław Gordon
11:41:39 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym na działkach nr 425/6, 425/11 położonych w obrębie geodezyjnym Kieźliny, gm. Dywity.
(widoczna od 2018-07-18 00:00:00 do 2018-08-02 00:00:00)
Mirosław Gordon
11:38:27 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku o funkcji mieszkalnej na budynek z przeznaczeniem na usługi publiczne (pomieszczenia biurowe) na działce nr 528 oraz fragmentarycznie na działce nr 262 w obrębie geodezyjnym Dywity, gm. Dywity.
(widoczna od 2018-07-18 00:00:00 do 2018-08-02 00:00:00)
Mirosław Gordon

Zmiany z dnia: 2018-07-17

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:47:22 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na nadbudowie i rozbudowie budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuławkach na działce nr 227 położonej w obrębie geodezyjnym Tuławki, gm. Dywity.
(widoczna od 2018-07-17 00:00:00 do 2018-08-01 00:00:00)
Mirosław Gordon
12:16:36 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Przetarg nieograniczony na roboty budowlane - Budowa dróg na strefie przedsiębiorczości Dywity - Ługwałd. Mirosław Gordon
12:16:36 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Przetarg nieograniczony na roboty budowlane - Budowa dróg na strefie przedsiębiorczości Dywity - Ługwałd. Mirosław Gordon
10:38:19 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Starosty Olsztyńskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Przebudowa odcinków dróg powiatowych Nr 1442 N od skrzyżowania z DK 51 w miejsc. Spręcowo do miejsc. Tuławki, następnie Nr 1449 N do skrzyżowania z drogą powiatową 1430 N Różnowo-Barczewko.
(widoczna od 2018-07-17 00:00:00 do 2018-08-01 00:00:00)
Mirosław Gordon

Zmiany z dnia: 2018-07-16

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:21:45 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji odmawiającej określenia środowiskowych uwarunkowań na realizację przedsięwzięcia polegającego na "zmianie sposobu użytkowania oraz rozbudowie istniejącej Fermy Trzody Chlewnej zlokalizowanej w miejscowości Tuławki, działka nr 216/20 obr. geod. Tuławki, w celu dostosowania ww. obiektu do prowadzenia chowu drobiu".
(widoczna od 2018-07-16 00:00:00 do 2018-07-31 00:00:00)
Mirosław Gordon
10:13:29 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji deszczowej w Dywitach w ramach zadania Mirosław Gordon
10:13:28 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji deszczowej w Dywitach w ramach zadania Mirosław Gordon

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Dywity
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu