ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2017-11-23

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:33:44 Edycja elementu informacja Zarządzenie Wójta Gminy Dywity z dnia 23 listopada 2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego programu współpracy Gminy Dywity z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.
(widoczna od 2017-11-23 00:00:00 do 2017-12-10 00:00:00)
Mirosław Gordon
09:32:11 Upublicznienie elementu informacja Zarządzenie Wójta Gminy Dywity z dnia 23 listopada 2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego programu współpracy Gminy Dywity z organizacjami pozarzadowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.
(widoczna od 2017-11-23 00:00:00 do 2017-12-10 00:00:00)
Mirosław Gordon

Zmiany z dnia: 2017-11-22

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:28:36 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia i przyłącza gazu średniego ciśnienia na działkach położonych w obrębie geodezyjnym Różnowo, gm. Dywity.
(widoczna od 2017-11-22 00:00:00 do 2017-12-07 00:00:00)
Cezary Kotowski

Zmiany z dnia: 2017-11-21

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:51:37 Edycja elementu załącznik do informacji Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie - od roku 2011 Mirosław Gordon
12:50:44 Edycja elementu załącznik do informacji Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie - od roku 2011 Mirosław Gordon
12:03:11 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4kVwraz ze złączem kablowo - pomiarowym na działkach nr 57/20, 110, 126/3, 122/9 położonych w obrębie geodezyjnym Myki, gm. Dywity.
(widoczna od 2017-11-21 00:00:00 do 2017-12-06 00:00:00)
Mirosław Gordon
11:03:45 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Przetarg nieograniczony na roboty budowlane - Budowa wodociągu Dywity-Różnowo. Cezary Kotowski

Zmiany z dnia: 2017-11-20

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:05:56 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie dotyczące przedsięwzięcia polegającego na przebudowie odcinków dróg powiatowych Nr 1442N od skrzyżowania z DK51 w m. Spręcowo do m. Tuławki, następnie Nr 1449N do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1430N Różnowo-Barczewko, następnie do granicy Olsztyna.
(widoczna od 2017-11-20 00:00:00 do 2017-12-05 00:00:00)
Mirosław Gordon
12:36:36 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia o średnicy PEdn 125mm wraz z przyłączem o średnicy PEdn 40mm na działkach nr 549/2, 612/4, 612/3 położonych w obrębie geodezyjnym Dywity, gm. Dywity.
(widoczna od 2017-11-20 00:00:00 do 2017-12-05 00:00:00)
Cezary Kotowski

Zmiany z dnia: 2017-11-17

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
08:54:59 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia
(widoczna od 2017-11-17 00:00:00 do 2017-12-02 00:00:00)
Cezary Kotowski

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Dywity
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu