ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2017-05-31 Uchwały Rady Gminy w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej. NR_XXXI_221_17 Obowiązujący
2 2017-05-31 Uchwały Rady Gminy zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy w zamian za uiszczoną opłatę. NR_XXXI_220_17 Obowiązujący
3 2017-05-31 Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dywity. NR_XXXI_219_17 Obowiązujący
4 2017-05-31 Uchwały Rady Gminy w sprawie przystąpienie do opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszar działek położonych pomiędzy ulicą Polną, a Grzybową w obrębie Dywity, gmina Dywity. NR_XXXI_218_17 Obowiązujący
5 2017-05-31 Uchwały Rady Gminy w sprawie przystąpienie do opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszar działek położonych w sąsiedztwie ulicy Barczewskiego w obrębie Dywity, gmina Dywity (dz nr 8/2, 8/4). NR_XXXI_217_17 Obowiązujący
6 2017-05-31 Uchwały Rady Gminy w sprawie przystąpienie do opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszar działek położonych w sąsiedztwie drogi powiatowej nr 1442N w obrębie Tuławki, gmina Dywity. NR_XXXI_216_17 Obowiązujący
7 2017-05-31 Uchwały Rady Gminy w sprawie przystąpienie do opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszar działek o nr ewid. 80/25 i 80/39 w obrębie Dywity. NR_XXXI_215_17 Obowiązujący
8 2017-05-31 Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów. NR_XXXI_214_17 Obowiązujący
9 2017-05-31 Uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia zmiany w budżecie Gminy Dywity na 2017 r. NR_XXXI_213_17 Obowiązujący
10 2017-05-31 Uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dywity na lata 2017 - 2020 NR_XXXI_212_17 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Dywity
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu