ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
81 2017-05-31 Uchwały Rady Gminy w sprawie przystąpienie do opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszar działek położonych pomiędzy ulicą Polną, a Grzybową w obrębie Dywity, gmina Dywity. NR_XXXI_218_17 Obowiązujący
82 2017-05-31 Uchwały Rady Gminy w sprawie przystąpienie do opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszar działek położonych w sąsiedztwie ulicy Barczewskiego w obrębie Dywity, gmina Dywity (dz nr 8/2, 8/4). NR_XXXI_217_17 Obowiązujący
83 2017-05-31 Uchwały Rady Gminy w sprawie przystąpienie do opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszar działek położonych w sąsiedztwie drogi powiatowej nr 1442N w obrębie Tuławki, gmina Dywity. NR_XXXI_216_17 Obowiązujący
84 2017-05-31 Uchwały Rady Gminy w sprawie przystąpienie do opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszar działek o nr ewid. 80/25 i 80/39 w obrębie Dywity. NR_XXXI_215_17 Obowiązujący
85 2017-05-31 Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów. NR_XXXI_214_17 Obowiązujący
86 2017-05-31 Uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia zmiany w budżecie Gminy Dywity na 2017 r. NR_XXXI_213_17 Obowiązujący
87 2017-05-31 Uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dywity na lata 2017 - 2020 NR_XXXI_212_17 Obowiązujący
88 2017-05-31 Uchwały Rady Gminy w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dywity za 2016 rok. NR_XXXI_211_17 Obowiązujący
89 2017-05-31 Uchwały Rady Gminy w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 r. NR_XXXI_210_17 Obowiązujący
90 2017-04-20 Uchwały Rady Gminy w sprawie odwołania wiceprzewodniczącego Rady Gminy Dywity. NR_XXX_209_17 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Dywity
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu