ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
71 2017-08-30 Uchwały Rady Gminy w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w miejscowości Myki. NR_XXXII_228_17 Obowiązujący
72 2017-08-30 Uchwały Rady Gminy w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy Dywity. NR_XXXII_227_17 Obowiązujący
73 2017-08-30 Uchwały Rady Gminy zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Dywity, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Dywity oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. NR_XXXII_226_17 Obowiązujący
74 2017-08-30 Uchwały Rady Gminy w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji. NR_XXXII_225_17 Nieobowiązujący
75 2017-08-30 Uchwały Rady Gminy w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania własnego Powiatu Olsztyńskiego. NR_XXXII_224_17 Obowiązujący
76 2017-08-30 Uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia zmiany w budżecie Gminy Dywity na 2017 r. NR_XXXII_223_17 Obowiązujący
77 2017-08-30 Uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dywity na lata 2017 - 2020 NR_XXXII_222_17 Obowiązujący
78 2017-05-31 Uchwały Rady Gminy w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej. NR_XXXI_221_17 Obowiązujący
79 2017-05-31 Uchwały Rady Gminy zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy w zamian za uiszczoną opłatę. NR_XXXI_220_17 Obowiązujący
80 2017-05-31 Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dywity. NR_XXXI_219_17 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Dywity
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu