ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
51 2017-12-19 Uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dywity na 2018 r. Nr XXXV_274_17 Obowiązujący
52 2017-12-19 Uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dywity na lata 2018 - 2026 Nr XXXV_273_17 Obowiązujący
53 2017-11-23 Uchwały Rady Gminy zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Dywity, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Dywity oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. NR_XXXIV_272_17 Obowiązujący
54 2017-11-23 Uchwały Rady Gminy w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok. NR_XXXIV_271_17 Obowiązujący
55 2017-11-23 Uchwały Rady Gminy w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie Gminy Dywity. NR_XXXIV_270_17 Obowiązujący
56 2017-11-23 Uchwały Rady Gminy w sprawie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Dywity w 2018 roku NR_XXXIV_269_17 Obowiązujący
57 2017-11-23 Uchwały Rady Gminy w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2018 r. NR_XXXIV_268_17 Obowiązujący
58 2017-11-23 Uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia zmiany w budżecie Gminy Dywity na 2017 r. NR_XXXIV_267_17 Obowiązujący
59 2017-11-23 Uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dywity na lata 2017 - 2020 NR_XXXIV_266_17 Obowiązujący
60 2017-10-23 Uchwały Rady Gminy w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz niektórych innych składników wynagrodzenia. NR_XXXIII_265_17 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Dywity
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu