Uchwały Rady Gminy - Urząd Gminy Dywity
ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
31 2018-03-29 Uchwały Rady Gminy w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Dywity z przeznaczeniem na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku nieruchomym w Kieźlinach, gmina Dywity. Nr XXXIX_322_18 Obowiązujący
32 2018-03-29 Uchwały Rady Gminy w sprawie podziału Gminy Dywity na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Nr XXXIX_321_18 Obowiązujący
33 2018-03-29 Uchwały Rady Gminy w sprawie podziału Gminy Dywity na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. Nr XXXIX_320_18 Obowiązujący
34 2018-03-29 Uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia zmiany w budżecie Gminy Dywity na 2018 r. Nr XXXIX_319_18 Obowiązujący
35 2018-03-29 Uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dywity na lata 2018 - 2026 Nr XXXIX_318_18 Obowiązujący
36 2018-02-28 Uchwały Rady Gminy zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym. Nr XXXVIII_317_18 Uchylony
37 2018-02-28 Uchwały Rady Gminy w sprawie uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Nr XXXVIII_316_18 Obowiązujący
38 2018-02-28 Uchwały Rady Gminy w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom, przedszkolom, oddziałom przedszkolnym w szkołach podstawowych i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy Dywity przez inne niż Gmina Dywity osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. Nr XXXVIII_315_18 Obowiązujący
39 2018-02-28 Uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dywity. Nr XXXVIII_314_18 Obowiązujący
40 2018-02-28 Uchwały Rady Gminy zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Sołectwa Kieźliny i Sołectwa Wadąg oraz nadania Statutu dla Sołectwa Kieźliny i Sołectwa Wadąg. Nr XXXVIII_313_18 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Dywity
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu