ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
11 2018-05-29 Uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dywity na lata 2018 - 2026 Nr XLII_336_18 Obowiązujący
12 2018-05-16 Uchwały Rady Gminy w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dywity za 2017 rok. Nr XLI_335_18 Obowiązujący
13 2018-05-16 Uchwały Rady Gminy w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 r. Nr XLI_334_18 Obowiązujący
14 2018-04-30 Uchwały Rady Gminy w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Dywity. Nr XL_333_18 Obowiązujący
15 2018-04-30 Uchwały Rady Gminy w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Dywity. Nr XL_332_18 Obowiązujący
16 2018-04-30 Uchwały Rady Gminy uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe wykonywane lokalnym transportem zbiorowym na terenie Gminy Dywity. Nr XL_331_18 Obowiązujący
17 2018-04-30 Uchwały Rady Gminy zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dywity. Nr XL_330_18 Obowiązujący
18 2018-04-30 Uchwały Rady Gminy w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dywity. Nr XL_329_18 Obowiązujący
19 2018-04-30 Uchwały Rady Gminy zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. Nr XL_327_18 Obowiązujący
20 2018-04-30 Uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia zmiany w budżecie Gminy Dywity na 2018 r. Nr XL_326_18 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Dywity
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu