Uchwały Rady Gminy - Urząd Gminy Dywity
ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
11 2018-05-29 Uchwały Rady Gminy w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie na uchwałę Nr XXXVIII/321/18 Rady Gminy Dywity z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszar działek położonych w sąsiedztwie użytku ekologicznego „Bagno Bażęgi” w obrębie Ługwałd, gmina Dywity. Nr XLII_343_18 Obowiązujący
12 2018-05-29 Uchwały Rady Gminy zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Dywity, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Dywity oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. Nr XLII_342_18 Obowiązujący
13 2018-05-29 Uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.” Nr XLII_341_18 Obowiązujący
14 2018-05-29 Uchwały Rady Gminy w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszar działek położonych w Kieźlinach przy ulicy E. Stein. Nr XLII_340_18 Obowiązujący
15 2018-05-29 Uchwały Rady Gminy w sprawie ustalenia numeru porządkowego Przedszkolu Samorządowemu w Dywitach Nr XLII_339_18 Obowiązujący
16 2018-05-29 Uchwały Rady Gminy w sprawie założenia Przedszkola Samorządowego nr 2 w Dywitach Nr XLII_338_18 Obowiązujący
17 2018-05-29 Uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia zmiany w budżecie Gminy Dywity na 2018 r. Nr XLII_337_18 Obowiązujący
18 2018-05-29 Uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dywity na lata 2018 - 2026 Nr XLII_336_18 Obowiązujący
19 2018-05-16 Uchwały Rady Gminy w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dywity za 2017 rok. Nr XLI_335_18 Obowiązujący
20 2018-05-16 Uchwały Rady Gminy w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 r. Nr XLI_334_18 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Dywity
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu