ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1191 2003-12-22 Uchwały Rady Gminy Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dywitach. XII/82/03 Nieobowiązujący
1192 2003-12-22 Uchwały Rady Gminy Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego wspólnej realizacji inwestycji. XII/81/03 Zmieniony
1193 2003-12-04 Uchwały Rady Gminy Uchwała w sprawie opłaty administracyjnej XI/80/03 Obowiązujący
1194 2003-10-21 Uchwały Rady Gminy Uchwała w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dywity w obrębie geodezyjnym Bukwałd. X/67/03 Zmieniony
1195 2003-09-12 Uchwały Rady Gminy Uchwała w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Warmińsko - Mazurskich IX/65/03 Obowiązujący
1196 2003-09-12 Uchwały Rady Gminy Uchwała w sprawie zatwierdzenia regulaminu działalności Rady Społecznej Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dywitach IX/64/03 Obowiązujący
1197 2003-10-21 Uchwały Rady Gminy Uchwała w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników IX/63/03 Obowiązujący
1198 2010-03-19 Uchwały Rady Gminy Uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Dywity, dotyczącej zabudowy mieszkalno-usługowej. XL/260/02 Obowiązujący
1199 2002-04-19 Uchwały Rady Gminy Uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego wsi Dywity przy ul. Spółdzielczej dotycząca zabudowy mieszkalno-usługowej. XL/259/02 Obowiązujący
1200 2001-12-12 Uchwały Rady Gminy Uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Dywity w obrębie geodezyjnym Ługwałd. XXXVIII/246/01 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Dywity
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu