Obwieszczenie w sprawie ustalenia... (archiwalna wersja informacji) - Rejestr zmian - Urząd Gminy Dywity
ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 kV, stacji transformatorowej SN/nN 15/0,4 kV, linii kablowej nN 0,4 kV oraz złącza kablowo-pomiarowego, na działkach nr 94, 113, 161/4, 161/2, 161/1 położonych w obrębie geodezyjnym Gradki, gm. Dywity.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-08-10 13:59:39 Informacja ogłoszona dnia 2018-08-10 14:00:41 przez Cezary Kotowski

Akapit nr - brak tytułu

Dywity, dnia 10.08.2018 r.
Wójt Gminy Dywity
ul. Olsztyńska 32
11-001 Dywity
 
OBWIESZCZENIE
 
Wójt Gminy Dywity, zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U.2017.1073 ze zm.) zawiadamia, że w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 kV, stacji transformatorowej SN/nN 15/0,4 kV, linii kablowej nN 0,4 kV oraz złącza kablowo-pomiarowego, na działkach nr 94, 113, 161/4, 161/2, 161/1 położonych w obrębie geodezyjnym Gradki, gm. Dywity, Starostwo Powiatowe w Olsztynie, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Olsztynie postanowili uzgodnić przedstawiony projekt decyzji.
Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia wystąpienia o uzgodnienie nie zajęła stanowiska w powyższej sprawie, w związku z czym zgodnie z art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wniosek uznano za uzgodniony.
Z aktami sprawy zapoznać się można w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Dywity, pok. nr 1.
 
Z up. Wójta Gminy
Agnieszka Stachowska
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej
i Ochrony Środowiska
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Dywity
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu