ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej n.n. na działkach nr 46, 96, 97/1, 159, 161 położonych w obrębie geodezyjnym Kieźliny, gm. Dywity.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-01-12 12:41:27 Informacja ogłoszona dnia 2018-01-12 12:41:32 przez Mirosław Gordon

Akapit nr - brak tytułu

Dywity, dnia 12.01.2018 r.
Wójt Gminy Dywity
ul. Olsztyńska 32
11-001 Dywity
 
OBWIESZCZENIE
 
            Wójt Gminy Dywity, zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U.2017.1073 ze zm.) zawiadamia, że w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej n.n. na działkach nr 46, 96, 97/1, 159, 161 położonych w obrębie geodezyjnym Kieźliny, gm. Dywity, Starostwo Powiatowe w Olsztynie postanowiło uzgodnić przedstawiony projekt decyzji.
            Jednocześnie Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie oraz Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia wystąpienia o uzgodnienie nie zajęli stanowiska w powyższej sprawie, w związku z czym zgodnie z art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wniosek uznano za uzgodniony.
            Ponadto informuję, że zgodnie z art. 10 § 1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U.2017.1257) strony postępowania mogą zapoznać się z całością zgromadzonego materiału dowodowego w tej sprawie, w terminie do dnia 26.01.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Dywity przy ul. Olsztyńskiej 32, Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, pok. Nr 1.
 
z up. Wójta Gminy
Stefania Róziecka
Kierownik Referatu Gospodarki
Przestrzennej i Ochrony Środowiska
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Dywity
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu