ˆ

Gospodarka Nieruchomościami

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2010-06-07 09:08:02 Informacja ogłoszona dnia 2010-06-14 10:04:59 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów.

Symbol: 6131

Wydział: Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Wymagane dokumenty
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów w wypadku gdy wnioskodawca jest posiadaczem nieruchomości – w formie podania lub druku wniosku (poniżej druk do pobrania).
Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem - do wniosku dołącza się zgodę jej właściciela. W przypadku wniosku złożonego przez użytkownika wieczystego nieruchomości zgoda właściciela nieruchomości nie jest wymagana. Podstawa prawna: Art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r. Nr 151 poz. 1220 z późn. zm.).

Opłaty
Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów jest zwolnione od opłaty skarbowej. Podstawa prawna: części III ust. 44 kol. 4 pkt 6 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (DZ. U. z 2006r. Nr 225 poz. 1635 z późn. zm.).

Miejsce złożenia dokumentów
Sekretariat Urzędu – pokój Nr 10 w godzinach pracy urzędu.
Jednostka odpowiadająca: Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i rolnictwa.

Termin załatwienia sprawy:
W ciągu miesiąca od złożenia wniosku, a sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie, UG w Dywitach w godzinach pracy Urzędu).
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi
1. W celu oględzin przedmiotowego drzewa w obecności wnioskodawcy, należy podać we wniosku numer telefonu oraz godziny, w których można uzyskać kontakt z wnioskodawcą.
2. W przypadku posesji stanowiącej współwłasność wniosek musi być potwierdzony przez współwłaściciela.
3. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w sekretariacie UG Dywity.
Nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia na usuniecie drzew i krzewów:
 1. W lasach;
 2. Owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody – na obszarach nieobjętych ochroną krajobrazową;
 3. Na plantacjach drzew i krzewów;
 4. Których wiek nie przekracza 10 lat;
 5. Usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;
 6. Usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wałów przeciwpowodziowych i terenów w odległości mniejszej niż 3m od strony wału;
 7. Które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
 8. Stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
 9. Usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Dywity
Osoba, która wytworzyla informację: Danuta Pilguj Data wytworzenia informacji: 2010-06-07 09:08:02
Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Pilguj Data wprowadzenia do BIP 2010-06-07 09:08:02
Wprowadził informację do BIP: Redaktor Serwisu Data udostępnienia informacji: 2010-06-14 10:04:59
Osoba, która zmieniła informację: Cezary Kotowski Data ostatniej zmiany: 2015-07-17 10:32:25
Artykuł był wyświetlony: 1394 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Dywity
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu