ˆ

Decyzje środowiskowe

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie dotyczące przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania oraz rozbudowie istniejącej Fermy Trzody Chlewnej zlokalizowanej w miejscowości Tuławki, działka nr 216/20 w obrębie Tuławki, gmina Dywity.

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-02-14 09:45:16 Informacja ogłoszona dnia 2018-02-14 09:45:20 przez Mirosław Gordon

Akapit nr 1 - brak tytułu

Dywity, dnia 12 lutego 2018 r.
Wójt Gminy Dywity
ul. Olsztyńska 32
11-001 Dywity
 
OBWIESZCZENIE
 
            Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) oraz w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).
 
WÓJT GMINY DYWITY
 
zawiadamia, że w postępowaniu zmierzającym do wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania oraz rozbudowie istniejącej Fermy Trzody Chlewnej zlokalizowanej w miejscowości Tuławki,  działka nr 216/20 w obrębie Tuławki, gmina Dywity w celu dostosowania do prowadzenia chowu drobiu, zgodnie z 77 ust. 1 pkt 4  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.), w związku z  art. 545 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.) pismem z dnia 12 lutego 2018 r., znak: GP.6220.4.2015  wystąpił do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, z prośbą o wydanie opinii/uzgodnienia w sprawie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.
Strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Dywity, ul. Olsztyńska 32, 11-001 Dywity (informacja w pok. nr 1).
Z up. Wójta Gminy
Stefania Róziecka
Kierownik Refaratu
Gospodarki Przestrzennej
i Ochrony Środowiska
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Dywity
Osoba, która wytworzyla informację: Wójt Gminy Dywity Data wytworzenia informacji: 2018-02-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Stefania Róziecka Data wprowadzenia do BIP 2018-02-14 09:45:16
Wprowadził informację do BIP: Mirosław Gordon Data udostępnienia informacji: 2018-02-14 09:45:20
Osoba, która zmieniła informację: Mirosław Gordon Data ostatniej zmiany: 2018-02-14 09:45:20
Artykuł był wyświetlony: 50 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Dywity
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu