ˆ

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszar działek położonych w sąsiedztwie ulicy Barczewskiego w obrębie Dywity, gmina Dywity.

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-07-09 11:37:52 Informacja ogłoszona dnia 2018-07-09 11:39:19 przez Cezary Kotowski

Akapit nr 1 - brak tytułu

Dywity, dnia 09.07.2018 r.
Wójt Gminy Dywity
ul. Olsztyńska 32
11-001 Dywity
 
OBWIESZCZENIE
 
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszar działek położonych w sąsiedztwie ulicy Barczewskiego w obrębie Dywity, gmina Dywity.
 
Na podstawie art. 17 pkt 9, 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1073 ze zm.) i art. 54 ust.2,3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXI/217/17 Rady Gminy Dywity z dnia 31 maja 2017r. zawiadamiam ponownym o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszar działek położonych w sąsiedztwie ulicy Barczewskiego w obrębie Dywity, gmina Dywity, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 17 lipca 2018 r. do 07 sierpnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Dywity, ul. Olsztyńska 32, 11-001 Dywity, pokój nr 1, w godzinach pracy urzędu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 19 lipca 2018r. w siedzibie Urzędu Gminy Dywity, ul. Olsztyńska 32, 11-001 Dywity, pokój nr 1, o godz.9.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Dywity z podaniem imienia
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 sierpnia 2018 r.
 
Wójt Gminy Dywity
Jacek Szydło

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Dywity
Osoba, która wytworzyla informację: Wójt Gminy Dywity Data wytworzenia informacji: 2018-07-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Stachowska Data wprowadzenia do BIP 2018-07-09 11:37:52
Wprowadził informację do BIP: Cezary Kotowski Data udostępnienia informacji: 2018-07-09 11:39:19
Osoba, która zmieniła informację: Cezary Kotowski Data ostatniej zmiany: 2018-07-09 11:39:18
Artykuł był wyświetlony: 17 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Dywity
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu