ˆ

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszar działek położonych w obrębie Dywity i Tuławki, gmina Dywity.

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-08-09 14:30:06 Informacja ogłoszona dnia 2017-08-09 14:30:29 przez Cezary Kotowski

Akapit nr 1 - brak tytułu

Dywity, dnia 08 sierpnia 2017 r.
Wójt Gminy Dywity
ul. Olsztyńska 32
11-001 Dywity
 
OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do opracowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszar działek położonych w obrębie Dywity i Tuławki, gmina Dywity.
 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1073) oraz art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 29, art. 39 ust.1, art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1405) zawiadamiam o przystąpieniu do opracowania:
  1. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszar działek o nr ewid. 80/25 i 80/39 w obrębie Dywity, gmina Dywity wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko, w wyniku podjęcia przez Radę Gminy Dywity uchwały Nr XXXI/215/17 z dnia 31 maja 2017 roku. Zakres i granice opracowania zgodne z załącznikiem graficznym do uchwały;
  2. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszar działek położonych w sąsiedztwie drogi powiatowej nr 1442N w obrębie Tuławki, gmina Dywity wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko, w wyniku podjęcia przez Radę Gminy Dywity uchwały Nr XXXI/216/17 Rady Gminy Dywity z dnia 31 maja 2017 r. Zakres i granice opracowania zgodne z załącznikiem graficznym do uchwały;
  3. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszar działek położonych w sąsiedztwie ulicy Barczewskiego w obrębie Dywity, gmina Dywity (dz. nr 8/2, 8/4) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko, w wyniku podjęcia przez Radę Gminy Dywity uchwały Nr XXXI/217/17 Rady Gminy Dywity z dnia 31 maja 2017 r. Zakres i granice opracowania zgodne z załącznikiem graficznym do uchwały;
  4. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszar działek położonych pomiędzy ulicą Polną, a Grzybową w obrębie Dywity, gmina Dywity wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko, w wyniku podjęcia przez Radę Gminy Dywity uchwały Nr XXXI/218/17 Rady Gminy Dywity z dnia 31 maja 2017 r. Zakres i granice opracowania zgodne z załącznikiem graficznym do uchwały;
Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz składać wnioski do opracowywanych dokumentów. Wnioski należy składać na piśmie w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Dywity, ul. Olsztyńska 32, 11-001 Dywity, Segment A, I piętro, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08 września 2017 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
 
Wójt Gminy Dywity
Jacek Szydło

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Dywity
Osoba, która wytworzyla informację: Wójt Gminy Dywity Data wytworzenia informacji: 2017-08-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Stefania Róziecka Data wprowadzenia do BIP 2017-08-09 14:30:06
Wprowadził informację do BIP: Cezary Kotowski Data udostępnienia informacji: 2017-08-09 14:30:29
Osoba, która zmieniła informację: Cezary Kotowski Data ostatniej zmiany: 2017-08-09 14:30:29
Artykuł był wyświetlony: 67 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Dywity
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu