ˆ

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dywity.

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-05-11 08:20:07 Informacja ogłoszona dnia 2017-05-11 08:20:55 przez Cezary Kotowski

Akapit nr 1 - brak tytułu

Dywity, dnia 15 maja 2017 r.
Wójt Gminy Dywity
ul. Olsztyńska 32
11-001 Dywity
 
OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dywity.
 
Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz.778 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Dywity Uchwały Nr XXVIII/196/17 z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dywity.
Zmiana Studium następuje dla całego obszaru gminy – w jej granicach administracyjnych.
Jednocześnie na podstawie art. 39 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227 ze zmianami), podaję do publicznej wiadomości, że przystępuje się do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania ustaleń projektu zmiany studium na środowisko.
Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz składać wnioski do opracowywanych dokumentów.
Wnioski należy składać na piśmie w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Dywity,  ul. Olsztyńska 32, 11-001 Dywity, Segment A, I piętro, w nieprzekraczalnym terminie do dnia  14 czerwca 2017 r. 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
 
Wójt Gminy Dywity
Jacek Szydło

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Dywity
Osoba, która wytworzyla informację: Wójt Gminy Dywity Data wytworzenia informacji: 2017-05-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Stefania Róziecka Data wprowadzenia do BIP 2017-05-11 08:20:07
Wprowadził informację do BIP: Cezary Kotowski Data udostępnienia informacji: 2017-05-11 08:20:55
Osoba, która zmieniła informację: Cezary Kotowski Data ostatniej zmiany: 2017-05-11 08:20:55
Artykuł był wyświetlony: 42 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Dywity
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu